Prilog proračun i proračunski korisnici

Temeljne knjigovodstvene evidencije u proračunskom računovodstvu za obveznike PDV-a
Pror - 5.2014, str. 3
Promjene Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Pror - 5.2014, str. 8
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.
Pror - 5.2014, str. 10
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Pror - 5.2014, str. 15
Interni akt kojim naručitelj uređuje način provedbe bagatelne nabave
Pror - 5.2014, str. 24
Novi propisi u sustavu javne nabave
Pror - 5.2014, str. 27
Pravno motrište uređenja plaća državnih i javnih službenika
Pror - 5.2014, str. 34
Plaće zaposlenih u školskim ustanovama – promjene u prvom kvartalu 2014.
Pror - 5.2014, str. 39
Izbori za članove Europskog parlamenta u RH
Pror - 5.2014, str. 45
Plaće i ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 5.2014, str. 51