Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2014

Temeljne knjigovodstvene evidencije u proračunskom računovodstvu za obveznike PDV-a
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Promjene Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Autori: Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Davor MIKAC, dipl. oec.
Interni akt kojim naručitelj uređuje način provedbe bagatelne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Novi propisi u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Pravno motrište uređenja plaća državnih i javnih službenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Plaće zaposlenih u školskim ustanovama – promjene u prvom kvartalu 2014.
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Izbori za članove Europskog parlamenta u RH
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Plaće i ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.