Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna i pripreme za planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 7.2014, str. 3
Primjena PDV-a kod pravnih osoba koje nisu porezni obveznici
Pror - 7.2014, str. 6
Osvrt na provjere formalnog sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu i uočene nepravilnosti
Pror - 7.2014, str. 15
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Pror - 7.2014, str. 18
Prava gospodarskih subjekata pri bagatelnoj nabavi
Pror - 7.2014, str. 24
Ponuda u postupku javne nabave
Pror - 7.2014, str. 32
Godišnji odmor državnih, javnih i lokalnih službenika i pravo na regres u 2014.
Pror - 7.2014, str. 42
Prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u javnim i državnim službama
Pror - 7.2014, str. 49
Ovlasti i odgovornost lokalnog izvršnog tijela
Pror - 7.2014, str. 58