Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2014

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna i pripreme za planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Primjena PDV-a kod pravnih osoba koje nisu porezni obveznici
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Osvrt na provjere formalnog sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu i uočene nepravilnosti
Autori: Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Prava gospodarskih subjekata pri bagatelnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Ponuda u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Osvrt na objavu "bagatelnih" nabava EOJN-u
Autor: Sandra PERKO , dipl. oec.
Godišnji odmor državnih, javnih i lokalnih službenika i pravo na regres u 2014.
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u javnim i državnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ovlasti i odgovornost lokalnog izvršnog tijela
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.