Prilog proračun i proračunski korisnici

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Pror - 10.2015, str. 3
Bilježenje europskih izvora financiranja
Pror - 10.2015, str. 11
Promjene u Državnom proračunu za 2015. godinu
Pror - 10.2015, str. 16
Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine
Pror - 10.2015, str. 22
Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje se koriste sredstvima iz javnih izvora
Pror - 10.2015, str. 26
Kako provoditi postupke bagatelne nabave
Pror - 10.2015, str. 30
Ekonomski najpovoljnija ponuda u postupcima javne nabave
Pror - 10.2015, str. 33
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Pror - 10.2015, str. 44
Rad i ovlasti predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 10.2015, str. 51
Prava i dužnosti lokalnih dužnosnika
Pror - 10.2015, str. 57
Poslovna tajna tijela javne vlasti
Pror - 10.2015, str. 65
Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini
Pror - 10.2015, str. 69
Novčana pomoć kod državnih i javnih službenika i namještenika
Pror - 10.2015, str. 76
Neka materijalna prava u javnim službama
Pror - 10.2015, str. 83
Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika
Pror - 10.2015, str. 88