Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2015

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ, dipl. oec.
Bilježenje europskih izvora financiranja
Autori: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Promjene u Državnom proračunu za 2015. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje se koriste sredstvima iz javnih izvora
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Kako provoditi postupke bagatelne nabave
Autor: Nikolina ŽUŽIĆ , dipl. oec.
Ekonomski najpovoljnija ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Marijana ŠPERANDA , dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Rad i ovlasti predsjednika predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Prava i dužnosti lokalnih dužnosnika
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Poslovna tajna tijela javne vlasti
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Novčana pomoć kod državnih i javnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Neka materijalna prava u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik