Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2015

Promjene u proračunskom računovodstvu
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pripreme za obračun za 2015. u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
PDV obrazac za posljednje razdoblje oporezivanja u godini za proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Novosti u procjeni fiskalnog učinka
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Elektronički račun i javna nabava
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Profesionalni propust u postupcima javne nabave
Autor: Ančica JONJIĆ , dipl. iur.
Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Popis ugovora u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Prigodna prava državnih i javnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Promjene u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.