Prilog proračun i proračunski korisnici

Promjene u proračunskom računovodstvu
Pror - 12.2015, str. 3
Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa
Pror - 12.2015, str. 4
Pripreme za obračun za 2015. u proračunskom računovodstvu
Pror - 12.2015, str. 15
PDV obrazac za posljednje razdoblje oporezivanja u godini za proračunske osobe
Pror - 12.2015, str. 28
Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora
Pror - 12.2015, str. 40
Novosti u procjeni fiskalnog učinka
Pror - 12.2015, str. 50
Elektronički račun i javna nabava
Pror - 12.2015, str. 55
Profesionalni propust u postupcima javne nabave
Pror - 12.2015, str. 62
Neuobičajeno niska cijena ponude u postupcima javne nabave
Pror - 12.2015, str. 70
Popis ugovora u sustavu javne nabave
Pror - 12.2015, str. 78
Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske
Pror - 12.2015, str. 85
Prigodna prava državnih i javnih službenika i namještenika
Pror - 12.2015, str. 91
Promjene u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.
Pror - 12.2015, str. 94