Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2015

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
EU pomoći u proračunskom sustavu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Promjene u proračunskom registru
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Specifičnosti knjigovodstvenog evidentiranja i popisa knjižnične građe
Autor: Vladimirka TELENTA , dipl. oec.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Autor: Ana BAKIŠ , dipl. oec.
Statističko izvješće javne nabave
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Okvirni sporazum u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Objedinjena javna nabava u opskrbi električnom energijom i gorivom
Autori: Klaudija KRALJ , dipl. oec.
Nikolina ŽUŽIĆ , dipl. oec.
Pregled nekih rješidbi DKOM-a
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Mirovinsko osiguranje stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Autori: Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.