Prilog proračun i proračunski korisnici

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pror - 2.2015, str. 3
EU pomoći u proračunskom sustavu
Pror - 2.2015, str. 8
Promjene u proračunskom registru
Pror - 2.2015, str. 16
Specifičnosti knjigovodstvenog evidentiranja i popisa knjižnične građe
Pror - 2.2015, str. 19
Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Pror - 2.2015, str. 23
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Pror - 2.2015, str. 28
Statističko izvješće javne nabave
Pror - 2.2015, str. 32
Okvirni sporazum u sustavu javne nabave
Pror - 2.2015, str. 37
Objedinjena javna nabava u opskrbi električnom energijom i gorivom
Pror - 2.2015, str. 47
Pregled nekih rješidbi DKOM-a
Pror - 2.2015, str. 55
Mirovinsko osiguranje stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja
Pror - 2.2015, str. 62
Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Pror - 2.2015, str. 68
Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa
Pror - 2.2015, str. 71
Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Pror - 2.2015, str. 78
Proračunske obavijesti
Pror - 2.2015, str. 0