Prilog proračun i proračunski korisnici 3/2015

Promjena početnih stanja 1. siječnja 2015. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ključne promjene Zakona o proračunu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Novi propisi u sustavu javne nabave
Autor: Nina ČULINA , dip. iur.
Javna nabava – primjeri iz prakse
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Nadzor rada i akata predstavničkih tijela jedinica LP(R)S-a
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Što nakon prijevremenih lokalnih izbora
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. za obveznike u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Radno iskustvo i radni staž državnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.