Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna
Pror - 7.2015, str. 3
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2015. godinu
Pror - 7.2015, str. 9
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
Pror - 7.2015, str. 11
Ostvarivanje pravne zaštite u javnoj nabavi pokretanjem upravnog spora
Pror - 7.2015, str. 18
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Pror - 7.2015, str. 26
Priroda mandata člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 7.2015, str. 33
Godišnji odmor za javni sektor
Pror - 7.2015, str. 42
Nova osnovica za isplatu jubilarne nagrade u javnom sektoru
Pror - 7.2015, str. 49