Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2016

Promjene u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2017. godine
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Pripreme za obavljanje godišnjeg popisa
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pripreme za obračun za 2016. godinu u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sastavljanje 12. obrasca PDV za 2016. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Okvirni sporazum u novom sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Postupanja kod nedostupnosti EOJN-a
Autor: Ivančica FRANJKOVIĆ, dipl. oec.
Izvršno tijelo na lokalnoj razini
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Uloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u lokalnim jedinicama koje nisu donijele proračun
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
O sukobu interesa državnih i lokalnih službenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Radnje u postupku prije objave javnog natječaja i oglasa za prijam u državnu službu
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.