Prilog proračun i proračunski korisnici

Evidentiranje prihoda koji se uplaćuju na račun državnog proračuna
Pror - 5.2016, str. 2
Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Pror - 5.2016, str. 5
Raspodjela poreza na dohodak
Pror - 5.2016, str. 14
Izuzeća u javnoj nabavi – sektorski naručitelji
Pror - 5.2016, str. 25
Rješidbe iz pravne zaštite u sustavu javne nabave
Pror - 5.2016, str. 32
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Pror - 5.2016, str. 42
Primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini
Pror - 5.2016, str. 51
Lokalni referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
Pror - 5.2016, str. 58
Godišnji odmor javnih službenika i namještenika u 2016. godini
Pror - 5.2016, str. 65
Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2016. godini
Pror - 5.2016, str. 71
Pregled materijalnih prava u javnim službama
Pror - 5.2016, str. 77
Pregled materijalnih prava u državnim službama
Pror - 5.2016, str. 79
Vezne tablice
Pror - 5.2016, str. 84