Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2016

Evidentiranje prihoda koji se uplaćuju na račun državnog proračuna
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Autori: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Raspodjela poreza na dohodak
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Izuzeća u javnoj nabavi – sektorski naručitelji
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Rješidbe iz pravne zaštite u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Autor: Ančica JONJIĆ , dipl. iur.
Primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Lokalni referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Godišnji odmor javnih službenika i namještenika u 2016. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2016. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pregled materijalnih prava u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pregled materijalnih prava u državnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik