Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2016

Polugodišnji financijski izvještaji za 2016. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz sustava javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Posljedice podnošenja ostavke na lokalne dužnosti
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Napredovanje državnih službenika
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Plaćeni dopust službenika i namještenika u javnim službama
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Plaćeni dopust državnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva BRKIĆ , mag. oec.
Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.