Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji za 2016. godinu u sustavu proračuna
Pror - 7.2016, str. 2
Odgovori na pitanja iz sustava javne nabave
Pror - 7.2016, str. 11
Posljedice podnošenja ostavke na lokalne dužnosti
Pror - 7.2016, str. 18
Napredovanje državnih službenika
Pror - 7.2016, str. 25
Plaćeni dopust službenika i namještenika u javnim službama
Pror - 7.2016, str. 28
Plaćeni dopust državnih službenika i namještenika
Pror - 7.2016, str. 33
Kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu
Pror - 7.2016, str. 37
Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Pror - 7.2016, str. 42