Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici
Pror - 9.2016, str. 2
Ugovor o javnoj nabavi - sklapanje, izvršenje i izmjene
Pror - 9.2016, str. 7
Proces planiranja za razdoblje 2017. - 2019. godine
Pror - 9.2016, str. 14
Materijalna prava državnih službenika i namještenika
Pror - 9.2016, str. 19
Najava novog Zakona o državnom uredu za reviziju
Pror - 9.2016, str. 23
Novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Pror - 9.2016, str. 28