Prilog proračun i proračunski korisnici

Evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih iz EU-ovih sredstava − državna razina
Pror - 1.2017, str. 2
Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda iz EU-ovih sredstava – lokalna samouprava
Pror - 1.2017, str. 9
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
Pror - 1.2017, str. 19
Osvrt na Državni proračun i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Pror - 1.2017, str. 28
Zatvaranje nekih operativnih EU-ovih programa
Pror - 1.2017, str. 36
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Pror - 1.2017, str. 41
Novele u sustavu i ustrojstvu državne uprave
Pror - 1.2017, str. 47