Prilog proračun i proračunski korisnici

Proračunski prijenosi sredstava
Pror - 5.2017, str. 2
Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij za odabir ponude u novom Zakonu o javnoj nabavi
Pror - 5.2017, str. 6
Obvezne osnove isključenja u postupcima javne nabave
Pror - 5.2017, str. 15
Početak mandata predstavničkog i izvršnog tijela nakon lokalnih izbora
Pror - 5.2017, str. 21
Rješavanje pitanja nespojivosti nakon provedbe lokalnih izbora
Pror - 5.2017, str. 30
Kontroling u javnom sektoru
Pror - 5.2017, str. 36