Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2017

Proračunski prijenosi sredstava
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij za odabir ponude u novom Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ivančica FRANJKOVIĆ, dipl. oec.
Obvezne osnove isključenja u postupcima javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Početak mandata predstavničkog i izvršnog tijela nakon lokalnih izbora
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Rješavanje pitanja nespojivosti nakon provedbe lokalnih izbora
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Kontroling u javnom sektoru
Autori: Prof. dr. sc. Neda VITEZIĆ
Antonija PETRLIĆ , mag. oec.