Prilog proračun i proračunski korisnici 6/2017

Pomoći i prijenosi sredstava unutar sustava općeg proračuna
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pravna zaštita u javnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Praksa DKOM-a u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Najčešće dvojbe u vezi s konstituiranjem lokalnih predstavničkih tijela
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Promjene financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S
Autori: Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Godišnji odmori javnih službenika i namještenika u 2017. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2017. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.