Prilog proračun i proračunski korisnici

Pomoći i prijenosi sredstava unutar sustava općeg proračuna
Pror - 6.2017, str. 2
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
Pror - 6.2017, str. 8
Pravna zaštita u javnoj nabavi
Pror - 6.2017, str. 11
Praksa DKOM-a u javnoj nabavi
Pror - 6.2017, str. 20
Najčešće dvojbe u vezi s konstituiranjem lokalnih predstavničkih tijela
Pror - 6.2017, str. 25
Promjene financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S
Pror - 6.2017, str. 30
Godišnji odmori javnih službenika i namještenika u 2017. godini
Pror - 6.2017, str. 34
Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2017. godini
Pror - 6.2017, str. 40
Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji
Pror - 6.2017, str. 45
Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Pror - 6.2017, str. 51