Prilog proračun i proračunski korisnici 11/2018

Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Elektroničko izdavanje računa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Isključenje gospodarskog subjekta
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Izrada dokumentacije o nabavi prema važećem Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima istoga Zakona
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ivica PRANJIĆ , dipl. oec.