Prilog proračun i proračunski korisnici

Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu
Pror - 11.2018, str. 3
Elektroničko izdavanje računa
Pror - 11.2018, str. 10
Isključenje gospodarskog subjekta
Pror - 11.2018, str. 11
Izrada dokumentacije o nabavi prema važećem Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima istoga Zakona
Pror - 11.2018, str. 17