Prilog proračun i proračunski korisnici

Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu

      Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu usvojeno je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 18. listopada 2018. godine. Više o trenutačnom stanju razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru i mjerama za njegovo unaprjeđenje autor objašnjava u nastavku.

1. Uvod
2. Samoprocjena sustava - analiza Izjava o fiskalnoj odgovornosti
3. Unutarnja revizija
4. Stanje sustava unutarnjih kontrola prema izvješću Državnog ureda za reviziju
5. Mjere utvrđene Zaključkom Vlade Republike Hrvatske

Pror - 11.2018, str. 3
Elektroničko izdavanje računa
Pror - 11.2018, str. 10
Isključenje gospodarskog subjekta

      U sustavu javne nabave javni naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi.
      Ta osnova isključenja gospodarskog subjekta premet je ovog članka promatrana kroz zakonske odredbe te niz rješenja DKOM-a.

1. Uvod
2. Odredbe o isključenju gospodarskog subjekta zbog nedostataka iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi
3. Primjeri iz rješenja DKOM-a
4. Zaključak

Pror - 11.2018, str. 11
Izrada dokumentacije o nabavi prema važećem Zakonu o javnoj nabavi i provedbenim propisima istoga Zakona

1. Uvod
2. Primjer dokumentacije o nabavi radova

Pror - 11.2018, str. 17