Prilog proračun i proračunski korisnici 3/2018

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu
Autor: Nina ČULINA , dip. iur.
Postupak javne nabave u fazi pregleda i ocjene ponuda
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u sustavu javne nabave
Autor: Ančica JONJIĆ , dipl. iur.
Nepravilnosti u primjeni propisa koji uređuju javnu nabavu
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tromjesečni financijski izvještaji za 2018. godinu u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Motrište izvršavanja državnog proračuna
Autori: Mirta HUKMAN , mag. oec.
Tamara KELKOVIĆ BENKO , dipl. oec.
Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.