Prilog proračun i proračunski korisnici

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Pror - 3.2018, str. 3
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu
Pror - 3.2018, str. 9
Postupak javne nabave u fazi pregleda i ocjene ponuda
Pror - 3.2018, str. 12
Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u sustavu javne nabave
Pror - 3.2018, str. 22
Nepravilnosti u primjeni propisa koji uređuju javnu nabavu
Pror - 3.2018, str. 30
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela
Pror - 3.2018, str. 35
Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 3.2018, str. 45
Tromjesečni financijski izvještaji za 2018. godinu u proračunskom računovodstvu
Pror - 3.2018, str. 48
Motrište izvršavanja državnog proračuna
Pror - 3.2018, str. 55
Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici
Pror - 3.2018, str. 60