Prilog proračun i proračunski korisnici 6/2018

Polugodišnji financijski izvještaji za 2018. godinu s osvrtom na sadržaj bilježaka
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Prijenosi sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Postupanje s prijepornim nejavnim potraživanjima
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Zajednica gospodarskih subjekata
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Računska pogreška
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje materijalnih prava lokalnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Plaće te ograničenja plaća i naknada u lokalnim jedinicama
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Godišnji odmor državnih i javnih službenika i namještenika u 2018. godini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.