Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji za 2018. godinu s osvrtom na sadržaj bilježaka
Pror - 6.2018, str. 3
Prijenosi sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna
Pror - 6.2018, str. 7
Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja
Pror - 6.2018, str. 13
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
Pror - 6.2018, str. 16
Postupanje s prijepornim nejavnim potraživanjima
Pror - 6.2018, str. 19
Zajednica gospodarskih subjekata
Pror - 6.2018, str. 26
Računska pogreška
Pror - 6.2018, str. 37
Utvrđivanje materijalnih prava lokalnih službenika i namještenika
Pror - 6.2018, str. 45
Plaće te ograničenja plaća i naknada u lokalnim jedinicama
Pror - 6.2018, str. 49
Godišnji odmor državnih i javnih službenika i namještenika u 2018. godini
Pror - 6.2018, str. 61