Prilog proračun i proračunski korisnici

Europski projekti u sustavu proračuna – državni proračun
Pror - 1.2019, str. 3
Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja 2018. godine u sustavu proračuna
Pror - 1.2019, str. 16
Iznimna žurnost u sustavu javne nabave
Pror - 1.2019, str. 24
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Pror - 1.2019, str. 31
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama u slučaju pripajanja poslovnog subjekta
Pror - 1.2019, str. 39
Plaće službenika i namještenika na državnoj i lokalnoj razini
Pror - 1.2019, str. 42
Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Pror - 1.2019, str. 47