Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2019

Europski projekti u sustavu proračuna – državni proračun
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja 2018. godine u sustavu proračuna
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Iznimna žurnost u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama u slučaju pripajanja poslovnog subjekta
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Plaće službenika i namještenika na državnoj i lokalnoj razini
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.