Prilog proračun i proračunski korisnici

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Pror - 10.2019, str. 3
Promjena uplatnih računa za javne prihode
Pror - 10.2019, str. 6
Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma u sustavu javne nabave
Pror - 10.2019, str. 9
Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2020. – 2022. godine
Pror - 10.2019, str. 19
Financijski planovi proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine
Pror - 10.2019, str. 31
Zakon o državnim službenicima
Pror - 10.2019, str. 40