Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2019

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autori: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Promjena uplatnih računa za javne prihode
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2020. – 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Financijski planovi proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.