Prilog proračun i proračunski korisnici

Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj
Pror - 11.2019, str. 3
Raspolaganje nefinancijskom imovinom u ministarstvima i drugim upravnim organizacijama
Pror - 11.2019, str. 7
eRačuni u sustavu javne nabave primljeni od stranih dobavljača
Pror - 11.2019, str. 11
Predmet javne nabave
Pror - 11.2019, str. 13
Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu
Pror - 11.2019, str. 20
Novosti u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
Pror - 11.2019, str. 26
Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Pror - 11.2019, str. 29
Promijenjen je kolektivni ugovor za zdravstvo
Pror - 11.2019, str. 33