Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2019

Plaće u školstvu, znanosti i visokom obrazovanju
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji popis za 2019. godinu u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naglasci iz računovodstva proračunskih osoba za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sastavljanje 12. obrasca PDV za 2019. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nadzor u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Državni proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Javne ovlasti i redovite djelatnosti Hrvatskoga Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika te njihovo financiranje
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Pravo vijećnika na postavljanje vijećničkih pitanja
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Mogućnost istodobnog održavanja izbora članova vijeća mjesnih odbora s nekim od izbora
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Nacionalne manjine i transakcijski račun
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik