Prilog proračun i proračunski korisnici

Tromjesečni financijski izvještaji za 2019. godinu u sustavu proračuna
Pror - 3.2019, str. 2
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna
Pror - 3.2019, str. 5
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu - podsjetnik za ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te za općine, gradove i županije
Pror - 3.2019, str. 13
Profesionalni propust u sustavu javne nabave
Pror - 3.2019, str. 17
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
Pror - 3.2019, str. 25
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Pror - 3.2019, str. 31
Plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama
Pror - 3.2019, str. 36