Prilog proračun i proračunski korisnici 3/2019

Tromjesečni financijski izvještaji za 2019. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu - podsjetnik za ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te za općine, gradove i županije
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Profesionalni propust u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik