Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2020

Promjene u pravilnicima o proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Moguć je otpis nejavnih davanja
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poništenje odluke o poništenju postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Promijenjen je Zakon o ustanovama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik