Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2020

Godišnji popis u proračunskom sustavu
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak računovodstva proračuna i proračunskih korisnika za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Obrazac PDV za prosinac 2020. – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Autori: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Praksa Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske - javna nabava
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Donošenje proračuna JLP(R)S u posebnim okolnostima
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Izbori u mjesnoj samoupravi u posebnim okolnostima izazvanim virusom COVID-19
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik