Prilog proračun i proračunski korisnici

Godišnji popis u proračunskom sustavu
Pror - 12.2020, str. 2
Sažetak računovodstva proračuna i proračunskih korisnika za 2020. godinu
Pror - 12.2020, str. 11
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Pror - 12.2020, str. 28
Obrazac PDV za prosinac 2020. – proračunske osobe
Pror - 12.2020, str. 35
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Pror - 12.2020, str. 51
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Pror - 12.2020, str. 63
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Pror - 12.2020, str. 68
Praksa Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske - javna nabava
Pror - 12.2020, str. 77
Donošenje proračuna JLP(R)S u posebnim okolnostima
Pror - 12.2020, str. 84
Izbori u mjesnoj samoupravi u posebnim okolnostima izazvanim virusom COVID-19
Pror - 12.2020, str. 91
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Pror - 12.2020, str. 98