Prilog proračun i proračunski korisnici 3/2020

Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Obveza i način povrata sredstava te vođenja evidencije o povratu sredstava
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Financiranje decentraliziranih funkcija u 2020. godini
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Izuzetno niske ponude
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu nabavu u praksi javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Uvećanje plaće za državne službenike i namještenike koji rade na EU-projektima
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.