Prilog proračun i proračunski korisnici

Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Pror - 3.2020, str. 2
Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Pror - 3.2020, str. 12
Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
Pror - 3.2020, str. 17
Obveza i način povrata sredstava te vođenja evidencije o povratu sredstava
Pror - 3.2020, str. 20
Financiranje decentraliziranih funkcija u 2020. godini
Pror - 3.2020, str. 24
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu
Pror - 3.2020, str. 32
Izuzetno niske ponude
Pror - 3.2020, str. 38
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu nabavu u praksi javne nabave
Pror - 3.2020, str. 44
Uvećanje plaće za državne službenike i namještenike koji rade na EU-projektima
Pror - 3.2020, str. 58