Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2020

Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Obustava javne nabave nekim osobama u određenim okolnostima
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Javna služba i javna ovlast
Autor: Dr. sc. Josip VUČKOVIĆ , univ. spec. iur.
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik