Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima
Pror - 5.2020, str. 4
Obustava javne nabave nekim osobama u određenim okolnostima
Pror - 5.2020, str. 10
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Pror - 5.2020, str. 13
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Pror - 5.2020, str. 21
Javna služba i javna ovlast
Pror - 5.2020, str. 24
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 5.2020, str. 28