Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom proračunske okružnice Ministarstva financija
Pror - 7.2020, str. 3
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Pror - 7.2020, str. 13
Institut objašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave
Pror - 7.2020, str. 18
Utjecaj pandemije COVID-19 na rad lokalnih predstavničkih tijela
Pror - 7.2020, str. 29
O nekim odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 7.2020, str. 36
Odabrano iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 7.2020, str. 39