Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2021

Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Posebnosti u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Andreja MAROVIĆ , dipl. pol.
Promjene u sustavu lokalne samouprave
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.