Prilog proračun i proračunski korisnici

Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Pror - 1.2021, str. 3
Primjena novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu
Pror - 1.2021, str. 11
Posebnosti u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 1.2021, str. 16
Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Pror - 1.2021, str. 21
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Pror - 1.2021, str. 31
Promjene u sustavu lokalne samouprave
Pror - 1.2021, str. 33