Prilog proračun i proračunski korisnici

Upute za izradu financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna na lokalnoj razini
Pror - 10.2021, str. 3
Osiguranja u proračunskom sustavu
Pror - 10.2021, str. 16
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i promjena cijene
Pror - 10.2021, str. 18
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Pror - 10.2021, str. 26
Prijevoz u javnim službama
Pror - 10.2021, str. 33
Predlaganje i donošenje proračuna JLP(R)S
Pror - 10.2021, str. 38
Naknada članova lokalnoga predstavničkog tijela
Pror - 10.2021, str. 42