Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2021

Upute za izradu financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna na lokalnoj razini
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Osiguranja u proračunskom sustavu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i promjena cijene
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Prijevoz u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Predlaganje i donošenje proračuna JLP(R)S
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Naknada članova lokalnoga predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.