Prilog proračun i proračunski korisnici

Tromjesečni financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Pror - 3.2021, str. 2
Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
Pror - 3.2021, str. 7
Izvještavanje o izvršenju proračuna
Pror - 3.2021, str. 18
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu
Pror - 3.2021, str. 27
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Pror - 3.2021, str. 29
Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave
Pror - 3.2021, str. 31
Sustavi unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna i mjere za unaprjeđenje
Pror - 3.2021, str. 38
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 3.2021, str. 44
Mandat lokalnoga izvršnog i predstavničkog tijela nakon provedenih izbora
Pror - 3.2021, str. 52