Prilog proračun i proračunski korisnici 3/2021

Tromjesečni financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izvještavanje o izvršenju proračuna
Autori: Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sustavi unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna i mjere za unaprjeđenje
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Mandat lokalnoga izvršnog i predstavničkog tijela nakon provedenih izbora
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.