Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2021

Temelji računovodstva proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Izuzeća u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sazivanje konstituirajuće sjednice lokalnoga predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Izvršna tijela nakon lokalnih izbora
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Održavanje mjesnih izbora istodobno s lokalnim izborima
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Izmjene u sustavu centraliziranog obračuna plaća za javni sektor
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.