Prilog proračun i proračunski korisnici

Temelji računovodstva proračuna i proračunskih korisnika
Pror - 5.2021, str. 2
Iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi
Pror - 5.2021, str. 16
Izuzeća u sustavu javne nabave
Pror - 5.2021, str. 23
Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti
Pror - 5.2021, str. 30
Sazivanje konstituirajuće sjednice lokalnoga predstavničkog tijela
Pror - 5.2021, str. 38
Izvršna tijela nakon lokalnih izbora
Pror - 5.2021, str. 43
Održavanje mjesnih izbora istodobno s lokalnim izborima
Pror - 5.2021, str. 48
Izmjene u sustavu centraliziranog obračuna plaća za javni sektor
Pror - 5.2021, str. 54