Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2021

Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Promjene u državnom proračunu Republike Hrvatske
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
eRačuni u sustavu javne nabave poslani od stranih osoba
Autor: Nikolina CESTARIĆ , mag. oec.
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Procedura stvaranja ugovornih obveza i procedura naplate prihoda
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje vlasti
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Transparentnost u radu predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik