Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Pror - 7.2021, str. 3
Promjene u državnom proračunu Republike Hrvatske
Pror - 7.2021, str. 7
eRačuni u sustavu javne nabave poslani od stranih osoba
Pror - 7.2021, str. 11
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
Pror - 7.2021, str. 14
Procedura stvaranja ugovornih obveza i procedura naplate prihoda
Pror - 7.2021, str. 21
Obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u postupku primopredaje vlasti
Pror - 7.2021, str. 26
Transparentnost u radu predstavničkog tijela
Pror - 7.2021, str. 30
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 7.2021, str. 36
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 7.2021, str. 42