Prilog proračun i proračunski korisnici 9/2021

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za treće tromjesečje 2021. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Beskamatni zajmovi u 2020. i 2021. godini
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Postupak javne nabave u fazi otvaranja ponuda
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Procedure uz putne naloge i upravljanje nekretninama
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Prijevoz za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nova Uredba o uredskom poslovanju
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Financijski planovi osoba iz obuhvata državnog proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine
Autori: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.