Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2022

Popis imovine i obveza u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Ana SAVANOVIĆ GORIŠEK
Računovodstvene pripreme za obračun 2022. godine za osobe u proračunskom računovodstvu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja za 2022. godinu za proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Jednostavna nabava
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ivica PRANJIĆ , dipl. oec.
Pravna zaštita uređena Zakonom o javnoj nabavi i posebnim propisima
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Nabava građevinskih radova (tehnička i stručna sposobnost)
Autor: Sandra PERKO , dipl. oec.
Proračunski nadzor u svjetlu novih pravilnika
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.
Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2021. godinu
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Promjene osnovice za obračuna plaće i nekih materijalnih prava u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.