Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2022

Novi način predaje financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za prvo tromjesečje 2022. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Proračunski dječji vrtići
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za uvođenje eura
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Javna nabava čistih i energetski učinkovitih vozila za cestovni prijevoz
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Materijalna prava lokalnih dužnosnika
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Nove funkcionalnosti u sustavu centraliziranog obračuna plaća
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.