Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2023

Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja za 2022. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Plaće i materijalna prava u javnim službama
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.