Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2023

Provjere podataka na računima glavne knjige u proračunskom računovodstvu za obračun 2023. godine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Popis imovine i obveza u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Ana SAVANOVIĆ GORIŠEK
Knjigovodstvene evidencije u proračunskom računovodstvu za neke poslovne događaje
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2023. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Državni proračun Republike Hrvatske u razdoblju 2024. – 2026. godine
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Novi europski pragovi u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij odabira ponude
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Promjene osnovice za obračun plaće i nekih materijalnih prava u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.