Provedba kontrole knjiženja u pripremi financijskih izvješća

Datum: 10.12.2021, Petak
Autor: I.P.

Jeste li sigurnu da ste tijekom poslovne godine obavili sva knjiženja u skladu s računovodstvenim standardima i poreznim propisima te u skladu s prirodom poslovnog događaja?

Nastali poslovni događaji tijekom poslovne godine knjiže se na knjigovodstvene račune prema prirodi poslovnog događaja odnosno prema vrsti troškova i prihoda, imovine i obveza te prema vremenskom kriteriju, a promjene na kapitalu prema biti poslovne promjene, vodeći računa o načelu nastanka poslovnog događaja.

Informacije o poslovnom događaju ponekad su manjkave, nedostupne ili pogrešne te su moguće i pogreške u knjiženju. Neke pak poslovne događaje treba knjigovodstveno obraditi i dovršiti, odnosno odrediti njihov bilančni sadržaj i poziciju. Zbog svega navedenog dobro je provjeriti jesu li obavljena sva knjiženja u skladu s propisima odnosno prirodom poslovnog događaja, jesu li obavljene sve procjene i priznavanja imovine i obveza u skladu s odgovarajućim računovodstvenim standardima i poreznim propisima.

U članku Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu objavljenom u RRiF-u br. 12/21., str. 38. i dalje, sustavno su navedena bitna pravila za evidentiranje i oporezivanje najčešćih poslovnih događaja i transakcija kao podsjetnik računovođama pri provjeravanju stanja na računima glavne knjige i analitičkih evidencija.

Povratak na vijesti