Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi


Predmet: Geodetski elaborat za katastar na kojem nedostaju potvrda i ovjera Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove nije isprava temeljem koje se dopušta upis promjena na nekretnini u zemljišnoj knjizi.

Broj presude: Gž Zk-9/2022-2, od 4. travnja 2023. godine, od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Zadru

Imajući u vidu citirane odredbe Zakona čl 71 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnine Narodne novine br 112 18 valja reći da predmetni geodetski elaborat nije adekvatna isprava za upis u zemljišnu knjigu Naime potvrdom izdanom od strane Gradskog ureda za katastar i ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu