RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi

Predmet: U sudskom postupku dopušteno je tužbenim zahtjevom od suda zahtijevati da naloži provedbu parcelacijskog elaborata i prijavnog lista u zemljišnu knjigu.

Broj presude: Gž-1098/2018-4, od 26. svibnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Vezano za osporenu pravnu osnovu stjecanja vlasništva tužiteljice valja reći da je tužiteljica stekla vlasništvo na temelju darovnog ugovora za slučaj smrti u vrijeme važenja OGZ-a (što nije niti bilo sporno među strankama), da je u postupku utvrđeno da zk.č.br. ____/134 k.o. Grad Zagreb nikad nije otuđila te da tuženici, s obzirom na sve do sada navedeno, za stjecanje prava vlasništva u odnosu na predmetnu nekretninu nisu imali valjani pravni osnov, pa je osnovano prvostupanjski sud, prihvaćajući zahtjev za provedbu parcelacionog elaborata, prihvatio tužbeni zahtjev tužiteljice da se utvrdi vlasnikom novonastale zk. č.br. ____/134, što su tuženici, s obzirom da su trenutno upisani kao vlasnici zk. č. br. ____/6, dužni trpjeti.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)