Prilog godišnji popis (inventura)

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza
PrPI - 11.2008, str. 0
Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka na proizvodima
PrPI - 11.2008, str. 11
Odluke o porezno dopustivim manjkovima, kalu, rastepu, kvaru i lomu
PrPI - 11.2008, str. 26
Odluke o porezno dopustivim manjkovima, kalu, rastepu, kvaru i lomu
PrPI - 11.2008, str. 43
STAJALIŠTA POREZNE UPRAVE U SVEZI S OPOREZIVANJEM MANJKOVA
PrPI - 11.2008, str. 50
Posebnosti provedbe godišnjeg popisa obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti
PrPI - 11.2008, str. 57