Prilog godišnji popis (inventura) 11/2008

Web izdanje 24,89
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka na proizvodima
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti provedbe godišnjeg popisa obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA