Prilog godišnji popis (inventura) 11/2013

Web izdanje 24,89
Godišnji popis (inventura) za 2013.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo razlika utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.