Prilog godišnji popis (inventura) 11/2014

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2014.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom imovine i obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Kako nadoknaditi manjak od radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.