Prilog godišnji popis (inventura) 11/2015

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2015.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Nadoknada manjka nastalog djelovanjem zaposlenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Provedba godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.