Prilog godišnji popis (inventura)

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2015.
PrPI - 11.2015, str. 3
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu
PrPI - 11.2015, str. 14
Nadoknada manjka nastalog djelovanjem zaposlenika
PrPI - 11.2015, str. 28
Provedba godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
PrPI - 11.2015, str. 31
Odluke Hrvatske gospodarske komore
PrPI - 11.2015, str. 42
Odluke Hrvatske obrtničke komore
PrPI - 11.2015, str. 60