Prilog godišnji popis (inventura) 11/2016

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Manjak nastao radnjom zaposlenika i mogućnosti njegove nadoknade
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.