Prilog godišnji popis (inventura)

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2016. godinu
PrPI - 11.2016, str. 3
Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava
PrPI - 11.2016, str. 12
Manjak nastao radnjom zaposlenika i mogućnosti njegove nadoknade
PrPI - 11.2016, str. 26
Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
PrPI - 11.2016, str. 30