Prilog godišnji popis (inventura) 11/2017

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveni i porezni postupak kod popisnih razlika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Na koje načine nadoknaditi manjak od radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.