Pružanje turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Datum: 02.05.2019, Četvrtak
Klasa: 011-03/19-02/13
Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanje o pružanju turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 17 i 25 19 a taksativno prema pitanjima navodimo sljedeće 1 Vezano uz uspostavu Središnjeg registra za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu obavještavamo Vas da isti još nije uspostavljen a do njegove uspostave Ministarstvo turizma i uredi državne uprave u županijama odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove turizma u daljnjem tekstu nadležni ured nastavljaju vođenje upisnika sukladno pravilnicima donesenima na temelju zakona iz područja turizma i ugostiteljstva 2 Vezano uz obvezu upisa u Središnji registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja kroz obavljanje dopunske djelatnosti pružaju usluge iz čl 94 Zakona o pružanju usluga u turizmu napominjemo da obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža samo turističke usluge iz čl 94 cit Zakona više nije dužno ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje istih niti upisati njihovo pružanje u Središnji registar Međutim obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske usluge prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 dužno je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koja se do uspostave Središnjeg registra i dalje upisuju u upisnike koje vode nadležni uredi koji izdaju rješenja 3 Vezano uz ispunjavanje uvjeta propisanih za turističku agenciju ukoliko obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo pruža usluge izleta i transfera gostima koji koriste uslugu smještaja navodimo sljedeće Člankom 94 st 1 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja