Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u vrsti Kamp u domaćinstvu

Datum: 18.11.2019, Ponedjeljak
Klasa: 334-01/19-01/726
Davatelj: Ministarstvo turizma

Člankom 30 st 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba građanin u daljnjem tekstu iznajmljivač Stavkom 3 t 2 istog članka propisano je da se ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu toga Zakona smatra ugostiteljska usluga smještaja u kampu i ili kamp odmorištu organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik s ukupno najviše deset smještajnih jedinica odnosno za 30 gostiju istodobno u koje se ne ubrajaju djeca u dobi od 12 godina Člankom 31 st 1 cit Zakona propisano je da za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz čl 30 st 3 toga Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju Člankom 31 st 3 cit Zakona propisano je da nadležni ured na zahtjev iznajmljivača rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju za objekte iz čl 30 st 3 ovoga ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja