Pružanje usluga robinzonskog smještaja

Datum: 29.08.2019, Četvrtak
Klasa: 334-01/19-01/559
Davatelj: Ministarstvo turizma

Pod kojim uvjetima i pravilima možete pružati usluge robinzonskog smještaja te da li je potrebno da namjena terena bude planirana prostornim planom Usluge robinzonskog smještaja možete pružati kao ugostitelj fizička osoba građanin iznajmljivač i kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ukoliko bi ugostiteljske usluge pružali u objektu za robinzonski smještaj kao ugostitelj navodimo sljedeće Člankom 20 st 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 propisano je da nadležni ured državne uprave u županiji na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni propisani uvjeti za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju propisani čl 24 st 1 t 1 5 toga Zakona Člankom 24 st 1 t 4 i 5 cit Zakona propisano je da će se rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta izdati ugostitelju koji ispunjava uvjet da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta i da građevina koja je odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja bez kojih prema tim propisima Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjete za obavljanje djelatnosti Minimalni uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti Objekt za robinzonski smještaj propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj Nar nov br 54 16 i 67 17 i pripadajućim Prilogom IV Uvjeti za vrstu objekt za robinzonski smještaj Ukoliko bi usluge robinzonskog smještaja pružali kao fizička osoba građanin u domaćinstvu iznajmljivač navodimo sljedeće Člankom 30 st 1 cit Zakona propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba građanin u daljnjem tekstu iznajmljivač Stavkom 3 t 2 istog članka propisano je da se ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu toga Zakona smatra ugostiteljska usluga smještaja u kampu i ili kamp odmorištu organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik s ukupno najviše deset smještajnih jedinica odnosno za 30 gostiju istodobno u koje se ne ubrajaju djeca u dobi od 12 godina Člankom 34 st 1 cit Zakona propisano je da je za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač dužan ishoditi rješenje ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja